عقیق (Agate)

عقیق (Agate)

تولید و عرضه ی مستقیم شیک ترین و جدید ترین انگشتر های عقیق


مقایسه کالا (0)


انگشتر نقره عقیق کبود لامپی 2688

انگشتر نقره عقیق کبود لامپی 2688

انگشتر نقره عقیق کبود  لامپی    جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی:14.1   گرم   ارسال رایگان به ..

196,000 تومان

انگشتر نقره عقیق کبود 2863

انگشتر نقره عقیق کبود 2863

انگشتر نقره عقیق کبود جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی:18.3   گرم   ارسال رایگان به تمام نقاط کشور  فضایل..

290,000 تومان

انگشتر نقره عقیق کبود 2708

انگشتر نقره عقیق کبود 2708

انگشتر نقره عقیق کبود جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی:16.8   گرم   ارسال رایگان به تمام نقاط کشور  فضایل..

220,000 تومان

انگشتر نقره عقیق لامپی  2667

انگشتر نقره عقیق لامپی 2667

انگشتر نقره عقیق لامپی    جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی:18.7   گرم   ارسال رایگان به تمام نقاط ک..

356,000 تومان

انگشتر نقره عقیق قرمز 2906

انگشتر نقره عقیق قرمز 2906

انگشتر نقره عقیق قرمز  جنس فلز پایه: نقره با عیار 925    وزن تقریبی:12.6 گرم   ارسال رایگان به تمام نقاط کشور  فضایل..

230,000 تومان

انگشتر نقره عقیق سوسنی 3965

انگشتر نقره عقیق سوسنی 3965

انگشتر عقیق سوسنی جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 18.6  گرمارسال رایگان به تمام نقاط کشور  فضایل سنگ عقیق: 1- ..

290,000 تومان

انگشتر نقره عقیق سرخ دامله 3947

انگشتر نقره عقیق سرخ دامله 3947

انگشتر نقره عقیق سرخ دامله   بغل کف العباس برنجی  جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی:17.1  گرم ارسال رایگا..

290,000 تومان

انگشتر نقره عقیق سرخ خطی 2702

انگشتر نقره عقیق سرخ خطی 2702

انگشتر نقره عقیق سرخ خطی        جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی:18.8  گرم ارسال رایگان ب..

240,000 تومان

انگشتر نقره عقیق سرخ 2457

انگشتر نقره عقیق سرخ 2457

انگشتر نقره عقیق سرخ        جنس فلز پایه: نقره با عیار 925     وزن تقریبی:22.5 گرم    ارسال رای..

276,000 تومان

انگشتر نقره عقیق سبز چهار گوش  3221

انگشتر نقره عقیق سبز چهار گوش 3221

انگشتر نقره عقیق سبز چهار گوش با سرتاج برنجی  وزن تقریبی:15.9  گرم جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   ارسال رایگان به تمام..

310,000 تومان

انگشتر نقره عقیق سبز فسفری 3150

انگشتر نقره عقیق سبز فسفری 3150

انگشتر نقره عقیق سبز فسفری      وزن تقریبی:12.1  گرم جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   ارسال رایگان به تمام نقاط کشور ..

230,000 تومان

انگشتر نقره عقیق سبز الماس تراش 3259

انگشتر نقره عقیق سبز الماس تراش 3259

انگشتر نقره عقیق سبز الماس تراش   رکاب نقره دست ساز   وزن تقریبی:18.1  گرم جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   ارسال ر..

390,000 تومان

انگشتر نقره عقیق سبز 4148

انگشتر نقره عقیق سبز 4148

انگشتر نقره عقیق سبز       وزن تقریبی:4.8  گرم جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   ارسال رایگان به تمام نقاط کشور ..

130,000 تومان

انگشتر نقره عقیق سبز 3499

انگشتر نقره عقیق سبز 3499

انگشتر نقره عقیق سبز به همراه سرتاج برنجی وزن تقریبی:12.1  گرم جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   ارسال رایگان به تمام نقاط کشو..

210,000 تومان

انگشتر نقره عقیق سبز 2100

انگشتر نقره عقیق سبز 2100

انگشتر نقره عقیق سبز    وزن تقریبی:10.25  گرم    جنس فلز پایه: نقره با عیار 925    ارسال رایگان به تمام ن..

208,000 تومان

انگشتر نقره عقیق زرد شرف الشمس 3849

انگشتر نقره عقیق زرد شرف الشمس 3849

انگشتر نقره عقیق زرد شرف الشمس   جنس فلز پايه: نقره با عيار 925   وزن تقریبی:9.3  گرم    ارسال رايگان به تمام ..

230,000 تومان

انگشتر نقره عقیق آلبالویی 4032

انگشتر نقره عقیق آلبالویی 4032

انگشتر نقره عقیق آلبالویی  بغل برنجی  جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی:13.7  گرم ارسال رایگان به تمام نقاط کش..

280,000 تومان

انگشتر نقره عقیق آلبالویی 3950

انگشتر نقره عقیق آلبالویی 3950

انگشتر نقره عقیق آلبالویی  جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی:13.3  گرم ارسال رایگان به تمام نقاط کشور فضایل سنگ عقیق..

215,000 تومان 240,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ 1386

انگشتر عقیق سرخ 1386

انگشتر عقیق سرخ جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   طرح:   نوشته دار وزن تقریبی:13.6 گرمارسال رایگان به تمام نقاط کشور ..

190,000 تومان

انگشتر عقیق آلبالویی  1475

انگشتر عقیق آلبالویی 1475

انگشتر عقیق آلبالوییجنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 10.55 گرم ارسال رایگان به تمام نقاط کشور ..

240,000 تومان

انگشتر نقره عقیق سرخ آلبالویی 2209

انگشتر نقره عقیق سرخ آلبالویی 2209

فروخته شد!   آخرین قیمت: 188.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره عقیق سرخ آلبالویی   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925  ..

0 تومان

انگشتر نقره عقیق سبز فسفری 2880

انگشتر نقره عقیق سبز فسفری 2880

فروخته شد!   آخرین قیمت: 145.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره عقیق سبز فسفری      وزن تقریبی:21.7  گرم جنس فل..

0 تومان

انگشتر نقره عقیق سبز 4054

انگشتر نقره عقیق سبز 4054

انگشتر نقره عقیق سبز فسفری      رکاب نقره با تاج برنجی   وزن تقریبی:12.7  گرم جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   ..

240,000 تومان

انگشتر نقره عقیق سبز 2905

انگشتر نقره عقیق سبز 2905

فروخته شد!   آخرین قیمت: 115.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره عقیق سبز      وزن تقریبی:12.5 گرم جنس فلز پایه: نقره..

0 تومان

انگشتر نقره انگشتر عقیق سرخ آلبالویی  2009

انگشتر نقره انگشتر عقیق سرخ آلبالویی 2009

فروخته شد!   آخرین قیمت: 118.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره انگشتر عقیق سرخ آلبالویی   طرح صفویجنس فلز پایه: نقره با ..

0 تومان

انگشتر عقیق سرخ آلبالویی 1680

انگشتر عقیق سرخ آلبالویی 1680

انگشتر عقیق سرخ آلبالویی جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی:22.7  گرم  ارسال رایگان به تمام نقاط کشور فضایل سنگ عقیق:..

310,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ آلبالویی 1611

انگشتر عقیق سرخ آلبالویی 1611

فروخته شد!   آخرین قیمت: 120.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر عقیق سرخ آلبالویی جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی:..

0 تومان

انگشتر عقیق سرخ آلبالویی 1473

انگشتر عقیق سرخ آلبالویی 1473

فروخته شد!   آخرین قیمت: 120.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر عقیق سرخ آلبالویی جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی:..

0 تومان

انگشتر عقیق سرخ  1353

انگشتر عقیق سرخ 1353

فروخته شد!   آخرین قیمت: 110.۰۰۰ تومانقابل سفارش مجددانگشتر عقیق سرخ جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   طرح:  دور اشکیوزن ..

220,000 تومان

انگشتر عقیق سبز 1449

انگشتر عقیق سبز 1449

فروخته شد!   آخرین قیمت: 100.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر عقیق سبزرکاب: ننوشته دار"یاعلی" "یازهرا"وزن تقریبی:9.8  گرم  ج..

0 تومان

نمايش 1 تا 30 از 32 (2 صفحه)