فیروزه (Turquoise )

فیروزه (Turquoise )

تولید و عرضه ی مستقیم شیک ترین و جدید ترین انگشتر های فیروزه اصل نیشابور


مقایسه کالا (0)


انگشتر نقره فیروزه نیشابور عنکبوتی اصل 2893

انگشتر نقره فیروزه نیشابور عنکبوتی اصل 2893

انگشتر نقره فیروزه نیشابور عنکبوتی اصل  جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 8.65 گرمارسال رایگان به تمام نقاط کشور  فی..

356,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل کد D10065

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل کد D10065

انگشتر فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   ارسال رایگان به تمام نقاط کشور  فیرو..

340,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل کد B4636

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل کد B4636

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز طرح قلمزنی اصفهان   مرصع کاری شده با برلیان اصل   جنس فلز پایه: نقره ..

1,900,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل کد B4630

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل کد B4630

انگشتر فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز طرح قلمزنی اصفهان   مرصع کاری شده با برلیان اصل   جنس فلز پایه: نقره با عی..

2,500,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4418

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4418

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز طرح فیلی مدلدار  جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 10 ..

185,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4370

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4370

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 12.85  گرمارسال ر..

328,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4368

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4368

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز طرح شبکه ای  جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 12.5  ..

328,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4343

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4343

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز طرح پنبه ای   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 11.6 ..

328,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4341

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4341

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 10.9  گرمارسال رایگان به تمام نق..

328,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4335

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4335

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 9.5  گرمارسال رای..

328,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4331

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4331

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز طرح شبکه ای  جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 10.8  ..

328,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4312

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4312

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 12.2  گرمارسال را..

328,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4265

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4265

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 5.8  گرمارسال رایگان به تمام نقاط کشور  ..

270,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4173

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4173

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 8.95 گرمارسال رایگان به تمام نقاط کشور  فیرو..

380,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4067

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4067

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 8.55 گرمارسال رایگان به تمام نقاط کشور  فیرو..

300,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3989

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3989

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز   طرح آینه کاری گل لاله همراه با تاج برنجی جنس فلز پایه: نقره با عیار 925  ..

1,360,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3943

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3943

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   تراش عبدالرزاقی  پایه نقره دست ساز طرح آینه کاری گل لاله   همراه با سرتاج برنجی &n..

5,600,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3870

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3870

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   سرتاج برنجی  جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 13  گرمارسال رایگان به ت..

326,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3817

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3817

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 9.5  گرمارسال رایگان به تمام نقاط کشور  ..

496,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3813

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3813

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز طرح شبکه ای  جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 10.9  ..

496,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3789

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3789

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز طرح شبکه ای  جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 13.3  ..

376,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3771

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3771

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 15.2  گرمارسال رایگان به تمام نقاط کشور  ..

686,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3712

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3712

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 10.6  گرمارسال را..

440,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3687

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3687

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 7.8 گرمارسال رایگان به تمام نقاط کشور  فیروز..

320,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3681

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3681

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز   طرح شبکه ایهمراه با سرتاج برنجی  و آینه کاری دستیجنس فلز پایه: نقره با ع..

960,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3673

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3673

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 5.3 گرمارسال رایگان به تمام نقاط کشور  فیروز..

230,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3658

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3658

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 12.95  گرمارسال رایگان به تمام نقاط کشور  ..

380,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3651

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3651

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز طرح شبکه ای  همراه با سرتاج برنجی و آینه کاری دستی جنس فلز پایه: نقره با ع..

586,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3641

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3641

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   رکاب نقره دست ساز طرح شبکه ای  همراه با آینه کاری دستی و سرتاج برنجی  مرصع کاری شده با ..

640,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3575

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3575

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 9.15  گرمارسال رایگان به تمام نقاط کشور  ..

290,000 تومان

نمايش 1 تا 30 از 128 (5 صفحه)